Päiväkortin lunastus

Voit lunastaa päiväkortin vieraalle seuraavien maksuohjeiden mukaan:

Saaja: Honkajoen metsästysyhdistys ry

Tili: FI80 4720 1020 0065 98

Viesti: Päiväkortti/ Vieraan nimi/ Kenen kanssa metsästää (seuran jäsen)/ metsästyspäivämäärä

Hinta: 20€/ päivä

Päiväkortti oltava maksettuna ennen metsästystä ja maksu oltava todennettavissa esim. tulostetulla kuitilla. Päiväkortin saa yhä lunastaa myös Heinolan Auto ja Traktori Oy:ssä Timo Vähäsantaselta.


Jäsentiedote 2021-2022

Honkajoen Metsästysyhdistys Ry:n jäsenille ja vuosimetsästysoikeudenhaltijoille!

1. Saaliskiintiöt: 1 kpl metso, 2 kpl teeri, 3 kpl metsäjänis per jäsen / vuosimetsästysoikeus (Katso Riistakeskuksen päätösrauhoituksista)

- kaikki metsästysajat asetuksen mukaiset, mistä jokainen huolehtii omatoimisesti

- metsästysyhdistyksen johtokunta voi tarpeen vaatiessa puuttua metsästykseen, mikäli riistakannat niin vaativat

- Vuosimetsästysoikeudella saa metsästää pienriistaa ja metsäkaurista kiintiöllä 4 aikuista ja 4 vasaa.

- Kauriin metsästys jäseniltä metsästysasetuksen mukaisesti ilman kiintiöitä. Kevätpukkijahti sallittu.

- Kauriin metsästys alkaa samaan aikaan peuran metsästyksen kanssa 1.9.2021 ja metsästys päättyy 15.2.2022. Syyskuussa kauriin metsästys vain kyttäysmetsästyksenä! Johtokunta muistuttaa, että autolla ajaminen pellolta toiselle ei ole kyttäysmetsästystä! Haulikolla kaurista ampuessa kiinnitettävä huomiota riittävän lyhyeen ampumamatkaan.

- Kaatoilmoitus kauriista tehdään suoraan Suomen Riistakeskuksen Satakunnan aluetoimistoon. (löytyy Suomen Riistakeskuksen sivuilta) Ampujan on täytettävä ilmoitus 7vrk kuluessa saamastaan saaliista. Ilmoitus mahdollista tehdä myös omariistan kautta
netissä, tai puhelinsovelluksella. Lisäksi ilmoitus yhdistyksen omalle yhdysmiehelle Hannes Heiskalalle tekstiviestillä tai sähköpostilla 0400-720750 / hheiskala(at)gmail.com

- Villisika pyrittävä ampumaan tavattaessa.

2. Teräshaulien käyttö metsästyksessä metsäalueilla yhdistyksen alueella kielletty.

3. Jalkanarun käyttö 1.3.2022 - 31.3.2022. Kettu rauhoitettu 14.4.2022 - 1.8.2022

4. Rauhoitusalueet maastoon selvästi merkityt alueet:

-Kuuskeitaan Natura-alueen eteläkärjestä Erkkilän ja Kalliosalon rajaa pitkin Lehtisaaren metsätielle. Tien päästä etelään menevää ojaa pitkin ns. Laineen Rapatien päähän, Rapatietä pitkin Niemipellon metsätielle, mitä pitkin Antilan Metsätielle ja siitä Uudenpaaston ja Kaivolan rajaa pitkin Lehtisaaren metsätielle ja edelleen Silosenkallion pistoa pitkin piston päähän, mistä suoraan Siloselle kalliolle naturan rajaan.

-Karviantie, Ampumaradantie, Karjosillan turvekeitaan reuna, Patokosken peltotie, Isonkyrön tie, Katkonkylän tietä kirkolle

-Kuruntie - Koiviston pellonreunatie - Tuulensuun ja Mäkisen raja, Sähkölinja- Isojoen maantie – Pitkänsalonmetsätie ja metsätieltä kääntyen Mattilan, Kamppikosken, Koiviston ja Heinolan peltolohkojen takareunoja pitkin Kurun tiehaaraan

-Karvian maantien pohjoispuoli: Lammasviidan tien molemmin puolin olevat turvetuotantoalueet koskien mm. Vapon lintulammikkoa. Tällä alueella on myös vesilinnun metsästys kielletty. Valkaman ja Stenbergin pellot lammasviidassa rauhoitettuja vain metsäkanalintujen metsästyksestä

-Vatajan alueella tarkoitetaan Jokirantaa ja Vähähaapakosken tiloja. Rauhoitus koskee kaikkea pienriistan metsästystä. Koirien kouluttaminen alueella ehdottomasti kiellettyä.

-Aaltosen alue rauhoitettu. Pyritään kuitenkin poistamaan pienpetoja asiallisella, varovaisella tavalla.

- Rauhoitusalueilla voi koiraa kouluttaa, mikäli kouluttajalla ei ole asetta mukana. Ei kuitenkaan Vatajan alueella.

-Kaikki muut rauhoitusalueet koskevat myös metsäkaurista, paitsi Valkaman ja Stenbergin pellot, jotka ovat rauhoitettuja metsäkanalintujen metsästykseltä.

6. Päiväkortin hinta € 20.-, minkä isäntä lunastaa vieraalleen ennen metsästystä. Vieras metsästää aina isännän kiintiöstä. Päiväkortti seuran nettisivuilta maksuohjeen mukaan. Päiväkortti pitää olla maksettuna ennen metsästystä.

- Valkohäntäpeuran järjestettyyn yhteisjahtiin voi osallistua koiranohjaaja, joka saa ampua peuran metsästyksen yhteydessä. Valkohäntäpeuran yhteisjahdeissa saaliiksi saadut peurat myydään seuran hyväksi.

7. Jäsenkortti ja vuosimetsästysoikeus voimassa vain, kun maksut hoidetaan säännöllisesti vuosittain. Mikäli maksuja laiminlyödään, katsotaan oikeudet päättyneiksi.

8. Lumikelin aikana pienpetoja voi pyytää rauhoitusalueilla, ja sulankelin aikana alkanut pienpedon ajo voi jatkua rauhoitusalueella. Ei kuitenkaan Vatajan alueella.

9. Riistalle joulurauha jouluaattona ja joulupäivänä

10. Suurpetohavainnoista ilmoitus välittömästi Pentti Vanhahonko puh. 040-5540259, Markku Lehmijoki 0403008513 tai Arto Uusihonko 044 5723548. Suurpedon jäljen leveys ilmoitettava Suurpeto-yhdysmiehelle.

11. Koirakokeita metsästysseuran maastoissa:

13.11 .2021- 14.11.2021 Suomenajokoirien Kilpa ottelu

8.1.2022 - 9.1.2022 Kettukapina

19.2.2022 Vesijärven kettukoe

Seuran omat kokeet tilanteen mukaan.

Oppaina kokeissa toimivat metsästysseuran jäsenet.

12. Saalistilasto ilmoitettava 10.01.2022 mennessä yhdistyksen sihteerille Henri Koivistolle p. 040-5569472 tai henri.koivisto(at)hotmail.fi

13. Jokaisen metsästäjän on huolehdittava, että autoa tai muuta kulkuneuvoa ei jätetä maastoon häiritsemään maanomistajien pääsyä mailleen. Ei aiheuteta vahinkoa viljelyksille, eikä häiritä ammattiliikennettä. Huolehditaan siitä, että yhdistyksen jäsenet eivät tuota haittaa tai häiriöitä metsästyksellä. Yhdistys puuttuu mahdollisiin rikkeisiin. Jokaisen metsästäjän pitää huolehtia myös, että mahdollinen saalis ja ampumisesta aiheutuneet jätökset siistitään pois ampumapaikoilta.

- Kiinnitettävä huomiota hylsyjen keräämiseen erityisesti pelloilta.

Yhdistyksen käytössä olevalla ampumaradalla saa harrastaa vain ja ainoastaan kivääriammuntaa. Hylsyt ym. jätökset huolehdittava pois maastosta. Haulikkoammunta on ehdottomasti kiellettyä. Rataa koskevat käyttömääräykset löytyvät ampumakopin seinältä.

15. Maksaessanne maksuja, pyydämme käyttämään viitenumeroa .

16. Mikäli jäsenmaksua tai vuosimetsästysoikeutta ei ole suoritettu kahden viimeisen metsästyskauden aikana säännöllisesti, katsotaan jäsenyys tai oikeus päättyneeksi. Mikäli edellisen metsästyskauden maksu jäänyt epähuomiossa maksamatta, pyydämme suoritusta uuden maksun yhteydessä ilman erillistä huomautusta.

-Yhdistys toivoo, että jäsenet ottaisivat enemmän osaa yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen kokoukset, koirakokeet, ammunnat, riistanhoitotalkoot ym.

-Reviiri- sovelluksesta ja nettisivulta (reviiri.org) pystyy tarkastelemaan kartalta seuran vuokraamia maita. Lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerille, joka lisää sinut sivustolle.
Jäsenmaksulomakkeen ja vuositiedotteen saat vuosittain suoraan sähköpostiisi, kun lähetät sähköpostiosoitteesi sihteerille.

17. Peurajahtiin on ilmoittauduttava viimeistään 21.8.2021

- Hirvijahtiin on ilmoittauduttava viimeistään 29.9.2021

- Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteeri Henri Koivistolle ainoastaan tekstiviestillä 040-5569472

Kysymykset tiedotteesta, sihteeri Henri Koivistolle: p.040-5569472 tai henri.koivisto(at)hotmail.fi

Hyvää jahtivuotta 2021-2022!

Honkajoen Metsästysyhdistys ry