Päiväkortin lunastus

Voit lunastaa päiväkortin vieraalle seuraavien maksuohjeiden mukaan:

Saaja: Honkajoen metsästysyhdistys ry

Tili: FI80 4720 1020 0065 98

Viesti: Päiväkortti/ Vieraan nimi/ Kenen kanssa metsästää (seuran jäsen)/ metsästyspäivämäärä

Hinta: 20€/ päivä

Päiväkortti oltava maksettuna ennen metsästystä ja maksu oltava todennettavissa esim. tulostetulla kuitilla. Päiväkortin saa yhä lunastaa myös Heinolan Auto ja Traktori Oy:ssä Timo Vähäsantaselta.


Jäsentiedote 2020-2021

Honkajoen Metsästysyhdistys Ry:n jäsenille ja vuosimetsästysoikeuden haltijoille!

1. Saaliskiintiöt: 1 kpl metso, 2 kpl teeri, 3 kpl metsäjänis per jäsen / vuosimetsästysoikeus (katso Riistakeskuksen päätös rauhoituksista https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/)

- kaikki metsästysajat asetuksen mukaiset, mistä jokainen huolehtii omatoimisesti

- metsästysyhdistyksen johtokunta voi tarpeen vaatiessa puuttua metsästykseen, mikäli riistakannat niin vaativat

- Metsäkauris 4 aikuista ja 4 vasaa per jäsen, koko yhdistyksen kiintiö 40 yksilöä.

- Vuosimetsästysoikeudella saa metsästää pienriistaa ja metsäkaurista kiintiöllä 4 aikuista ja 4 vasaa.

- Kauriin metsästys alkaa samaan aikaan peuran metsästyksen kanssa 1.9.2020 ja metsästys päättyy 15.2.2021. Syyskuussa kauriin metsästys vain kyttäysmetsästyksenä! Johtokunta muistuttaa, että autolla ajaminen pellolta toiselle ei ole kyttäysmetsästystä!

-Kauriin kevätpukkimetsästys kiintiöllä yksi, joka sisältyy metsästäjän koko vuoden kiintiöön. Keväällä maanomistajien esteettömään kulkuun pelloille on kiinnitettävä erityistä huomiota.

-Ilmoitusvelvollisuus eli kaatoilmoitus tehdään suoraan Suomen Riistakeskuksen
Satakunnan aluetoimistoon. (löytyy Suomen Riistakeskuksen sivuilta) Ampujan on
täytettävä ilmoitus 7vrk kuluessa saamastaan saaliista. Ilmoitus mahdollista
tehdä myös omariistan kautta netissä tai puhelinsovelluksella. Lisäksi ilmoitus
yhdistyksen omalle yhdysmiehelle Hannes Heiskalalle tekstiviestillä tai
sähköpostilla 0400-720750 / hheiskala(at)gmail.com
2. Teräshaulien käyttö metsästyksessa metsäalueillayhdistyksen alueella kielletty

3. Jalkanarun käyttö 1.3.2021 - 31.3.2021 ja kettu rauhoitettu 14.4.2021 - 1.8.2021

4. Rauhoitusalueet maastoon selvästi merkityt alueet:

-Kuuskeitaan Natura-alueen eteläkärjestä Erkkilän ja Kalliosalon rajaa pitkin Lehtisaaren metsätielle. Tien päästä etelään menevää ojaa pitkin ns. Laineen Rapatien päähän, Rapatietä pitkin Niemipellon metsätielle, mitä pitkin Antilan Metsätielle ja siitä Uudenpaaston ja Kaivolan rajaa pitkin Lehtisaaren metsätielle ja edelleen Silosenkallion pistoa pitkin piston päähän, mistä suoraan Siloselle kalliolle naturan rajaan.

-Karviantie, Ampumaradantie, Vapon
suotie, Patokosken peltotie, Isonkyrön tie, Katkonkylän tietä kirkolle

-Kuruntie - Koiviston pellonreunatie - Tuulensuun ja Mäkisen raja, Sähkölinja- Isojoen maantie – Pitkänsalonmetsätie ja metsätieltä kääntyen Mattilan, Kamppikosken, Koiviston ja Heinolan peltolohkojen takareunoja pitkin Kurun tiehaaraan

-Karvian maantien pohjoispuoli:
Lammasviidan tien molemmin puolin olevat turvetuotantoalueet koskien mm. Vapon
lintulammikkoa. Tällä alueella on myös vesilinnun metsästys kielletty. Valkaman
ja Stenbergin pellot lammasviidassa rauhoitettuja vain metsäkanalintujen
metsästyksestä

-Vatajan alueella tarkoitetaan
Jokirantaa ja Vähähaapakosken tiloja. Rauhoitus koskee kaikkea pienriistan
metsästystä. Koirien kouluttaminen alueella ehdottomasti kiellettyä.

-Aaltosen alue rauhoitettu. Pyritään kuitenkin poistamaan pienpetoja asiallisella, varovaisella tavalla.

- Rauhoitusalueilla voi koiraa kouluttaa, mikäli kouluttajalla ei ole asetta mukana. Ei kuitenkaan Vatajan alueella.

-Kaikki muut rauhoitusalueet koskevat myös metsäkaurista, paitsi Valkaman ja Stenbergin
pellot, jotka ovat rauhoitettuja metsäkanalintujen metsästykseltä.

5. Päiväkortin hinta € 20.-, minkä isäntä lunastaa vieraalleen ennen metsästystä, vieras metsästää aina isännän kiintiöstä. Päiväkortti Timo Vähäsantaselta (Heinolan Auto ja Traktori), tai nettisivuilta maksuohjeen mukaan. Päiväkortti pitää olla maksettuna ennen metsästystä.

- Valkohäntäpeuran järjestettyyn yhteisjahtiin saa osallistua koiranohjaaja, joka saa ampua peuran tai kauriin metsästyksen yhteydessä isännän kiintiöstä.

6. Jäsenkortti ja vuosimetsästysoikeus voimassa vain, kun maksut hoidetaan säännöllisesti vuosittain. Mikäli maksuja laiminlyödään, katsotaan oikeudet päättyneiksi.

7. Lumikelin aikana pienpetoja voi pyytää rauhoitusalueilla, ja sulan kelin aikana alkanut pienpedon ajo voi jatkua rauhoitusalueella, ei kuitenkaan Vatajan alueella.

8. Riistalle joulurauha jouluaattona ja joulupäivänä

9. Suurpetohavainnoista ilmoitus välittömästi Pentti Vanhahonko puh. 040-5540259, Markku Lehmijoki 0403008513 tai Arto Uusihonko 044 5723548. Suurpedon jäljen leveys ilmoitettava Suurpeto-yhdysmiehelle.

10. Kokeita metsästysseuran maastoissa:

3.10.2020 Satakunnan ajokoiramiehet ajokoe

6.9.2020 Kettukoe Isojoki

5.9.2020 Linnunhaukkukoe, Kankaanpään kennelyhdistys

28.11.2020 Ketunajokoe

27.12.2020 Honkajoen metsästysyhdistys ketunajokoe

9-10.1.2021 Kettukapina

21.2.2021 Kettukoe Isojoki

Oppaina kokeissa toimivat metsästysseuran jäsenet.

12. Saalistilasto ilmoitettava 10.01.2021 mennessä yhdistyksen sihteerille Henri Koivistolle p. 040-5569472 tai henri.koivisto(at)hotmail.fi

13. Jokaisen metsästäjän on huolehdittava siitä, että autoa tai muuta kulkuneuvoa ei jätetä maastoon häiritsemään maanomistajien pääsyä mailleen, ei aiheuteta vahinkoa viljelyksille, eikä häiritä ammattiliikennettä ja huolehditaan siitä, että yhdistyksen jäsenet eivät tuota haittaa tai häiriöitä metsästyksellä, yhdistys puuttuu mahdollisiin rikkeisiin. Jokaisen metsästäjän pitää huolehtia myös siitä, että mahdollinen saalis ja ampumisesta aiheutuneet jätökset siistitään pois ampumapaikoilta.

Yhdistyksen käytössä olevalla ampumaradalla saa harrastaa vain ja ainoastaan kivääriammuntaa. Hylsyt ym. jätökset huolehdittava pois maastosta. Haulikkoammunta on ehdottomasti kiellettyä. Rataa koskevat käyttömääräykset löytyvät ampumakopin seinältä.

14. Maksaessanne maksujanne, pyydämme käyttämään viitenumeroa, koska se helpottaa huomattavasti maksujen seurantaa. Maksu mielellään aina jäsenen tai metsästysoikeuden saaneen omalla nimellä.

15. Mikäli jäsenmaksua tai vuosimetsästysoikeutta ei ole suoritettu kahden viimeisen metsästyskauden aikana säännöllisesti, katsotaan jäsenyys tai oikeus päättyneeksi. Mikäli edellisen metsästyskauden maksu jäänyt epähuomiossa maksamatta, pyydämme suoritusta uuden maksun yhteydessä ilman erillistä huomautusta.

Yhdistys toivoo, että jäsenet ottaisivat enemmän osaa yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen kokoukset, koirakokeet, ammunnat, riistanhoitotalkoot ym.

Reviiri- sovelluksesta ja nettisivulta (reviiri.org) pystyy tarkastelemaan kartalta seuran vuokraamia maita. Lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerille, joka lisää sinut sivustolle.

Kommentit tiedotteesta, sihteeri Henri
Koivistolle: p.040-5569472 tai henri.koivisto(at)hotmail.fi

Hyvää jahtivuotta 2020-2021!

Honkajoen Metsästysyhdistys ry