Päiväkortin lunastus

Voit lunastaa päiväkortin vieraalle seuraavien maksuohjeiden mukaan:

Saaja: Honkajoen metsästysyhdistys ry

Tili: FI80 4720 1020 0065 98

Viesti: Päiväkortti/ Vieraan nimi/ Kenen kanssa metsästää (seuran jäsen)/ metsästyspäivämäärä

Hinta: 20€/ päivä

Päiväkortti oltava maksettuna ennen metsästystä ja maksu oltava todennettavissa esim. tulostetulla kuitilla.


Jäsentiedote 2023-2024

Honkajoen Metsästysyhdistys Ry:n jäsenille ja vuosimetsästysoikeuden haltijoille!

1. Saaliskiintiöt: 1 kpl metso, 2 kpl teeri, 3 kpl metsäjänis per jäsen / vuosimetsästysoikeus. (Katso Riistakeskuksen päätös rauhoituksista)

- Kaikki metsästysajat asetuksen mukaiset, mistä jokainen huolehtii omatoimisesti

- Metsästysyhdistyksen johtokunta voi tarpeen vaatiessa puuttua metsästykseen, mikäli riistakannat niin vaativat.

- Vuosimetsästysoikeudella saa metsästää pienriistaa ja metsäkaurista kiintiöllä 4 aikuista ja 4 vasaa.

- Yhdistyksen jäseniltä kauriin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti ilman kiintiöitä. Kevätpukkijahti sallittu.

- Kauriin metsästys alkaa samaan aikaan peuran metsästyksen kanssa 1.9.2023 ja metsästys päättyy 15.2.2024. Syyskuussa kauriin metsästys vain kyttäysmetsästyksenä! Johtokunta muistuttaa, että autolla ajaminen pellolta toiselle ei ole kyttäysmetsästystä! Haulikolla kaurista ammuttaessa on kiinnitettävä huomiota riittävän lyhyeen ampumamatkaan!

- Kaatoilmoitus kauriista tehdään suoraan Suomen Riistakeskuksen Satakunnan aluetoimistoon. (löytyy Suomen Riistakeskuksen sivuilta) Ampujan on täytettävä ilmoitus 7vrk kuluessa saamastaan saaliista. Ilmoitus mahdollista tehdä myös omariistan kautta netissä, tai puhelinsovelluksella.

- Villisika pyrittävä ampumaan tavattaessa.

2. Jalkanarun käyttö 1.3.2024 - 31.3.2024.

3. Rauhoitusalueet maastoon selvästi merkityt alueet:

- Kuuskeitaan Natura-alueen eteläkärjestä Erkkilän ja Kalliosalon rajaa pitkin Lehtisaaren metsätielle. Tien päästä etelään menevää ojaa pitkin ns. Laineen Rapatien päähän, Rapatietä pitkin Niemipellon metsätielle, mitä pitkin Antilan Metsätielle ja siitä Uudenpaaston ja Kaivolan rajaa pitkin Lehtisaaren metsätielle ja edelleen Silosenkallion pistoa pitkin piston päähän, mistä suoraan Siloselle kalliolle naturan rajaan.

- Karviantie, Ampumaradantie, Karjosillan turvekeitaan reuna, Patokosken peltotie, Isonkyrön tie, Katkonkylän tietä kirkolle

- Kuruntie - Koiviston pellonreunatie - Tuulensuun ja Mäkisen raja, Sähkölinja- Isojoen maantie – Pitkänsalonmetsätie ja metsätieltä kääntyen Mattilan, Kamppikosken, Koiviston ja Heinolan peltolohkojen takareunoja pitkin Kurun tiehaaraan

- Karvian maantien pohjoispuoli: Lammasviidan tien molemmin puolin olevat turvetuotantoalueet koskien mm. Vapon lintulammikkoa. Tällä alueella on myös vesilinnun metsästys kielletty. Valkaman ja Stenbergin pellot lammasviidassa rauhoitettuja vain metsäkanalintujen metsästyksestä.

- Vatajan alueella tarkoitetaan Jokirantaa ja Vähähaapakosken tiloja. Rauhoitus koskee kaikkea pienriistan metsästystä. Koirien kouluttaminen alueella ehdottomasti kiellettyä.

- Aaltosen alue rauhoitettu. Pyritään kuitenkin poistamaan pienpetoja asiallisella, varovaisella tavalla.

- Rauhoitusalueilla voi koiraa kouluttaa, mikäli kouluttajalla ei ole asetta mukana. Ei kuitenkaan Vatajan alueella.

- Kaikki muut rauhoitusalueet koskevat myös metsäkaurista, paitsi Valkaman ja Stenbergin pellot, jotka ovat rauhoitettuja metsäkanalintujen metsästykseltä.

- Lumikelin aikana pienpetoja voi pyytää rauhoitusalueilla, ja sulankelin aikana alkanut pienpedon ajo voi jatkua rauhoitusalueella. Ei kuitenkaan Vatajan alueella.

4. Päiväkortin hinta € 20.-, minkä isäntä lunastaa vieraalleen ennen metsästystä. Vieras metsästää aina isännän kiintiöstä. Päiväkortti seuran nettisivuilta maksuohjeen mukaan. Päiväkortti pitää olla maksettuna ennen metsästystä.

5. Valkohäntäpeuran järjestettyyn yhteisjahtiin voi osallistua koiranohjaaja, joka saa ampua peuran metsästyksen yhteydessä. Valkohäntäpeuran yhteisjahdeissa saaliiksi saadut peurat myydään seuran hyväksi.

6. Jäsenkortti ja vuosimetsästysoikeus voimassa vain, kun maksut hoidetaan säännöllisesti vuosittain. Mikäli maksuja laiminlyödään, katsotaan oikeudet päättyneiksi.

7. Riistalle joulurauha jouluaattona ja joulupäivänä

8. Suurpetohavainnoista ilmoitus välittömästi Pentti Vanhahonko puh. 040-5540259, Markku Lehmijoki 0403008513 tai Arto Uusihonko 044 5723548. Suurpedon jäljen leveys ilmoitettava Suurpeto-yhdysmiehelle.

9. Koirakokeita metsästysseuran maastoissa:

- 4.11 – 5.11.2023 Kettukapina (jäsenmaksulomakeen mukana lähetetyssä versiossa väärä päivämäärä)

- 17.2.2023 Vesijärven ms ketunajokoe

- 18.2.2023 Vesijärven ms jäniksenajokoe

Seuran omat kokeet tilanteen mukaan. Oppaina kokeissa toimivat metsästysseuran jäsenet.

10. Yhdistys toivoo, että kaikki saatu saalis ilmoitetaan Omariista- sovelluksen kautta. Mikäli et ole vielä Omariistassa Honkajoen metsästysyhdistyksen jäsen niin lähetä metsästäjänumerosi sihteerille, joka lisää sinut yhdistyksen jäseneksi Omariistassa. Näin saatu saalis näkyy yhdistyksen tilastoissa. Mikäli Omariista ei ole käytössä saalistilasto on ilmoitettava 10.01.2024 mennessä yhdistyksen sihteerille Henri Koivistolle p. 040-5569472 tai henri.koivisto(at)hotmail.fi.

11. Reviiri- sovelluksesta ja nettisivulta (reviiri.org) pystyy tarkastelemaan kart alta seuran vuokraamia maita. Lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerille, joka lisää sinut sivustolle.

12. Jäsenmaksulomakkeen ja vuositiedotteen saat vuosittain suoraan sähköpostiisi, kun ilmoitat sähköpostiosoitteesi sihteerille.

13. Jokaisen metsästäjän on huolehdittava, että autoa tai muuta kulkuneuvoa ei jätetä maastoon häiritsemään maanomistajien pääsyä mailleen. Ei aiheuteta vahinkoa viljelyksille, eikä häiritä ammattiliikennettä. Huolehditaan siitä, että yhdistyksen jäsenet eivät tuota haittaa tai häiriöitä metsästyksellä. Yhdistys puuttuu mahdollisiin rikkeisiin. Jokaisen metsästäjän pitää huolehtia myös, että mahdollinen saalis ja ampumisesta aiheutuneet jätökset siistitään pois ampumapaikoilta.

- Erityisesti kiinnitettävä huomiota hylsyjen keräämiseen pelloilta.

14. Yhdistyksen käytössä olevalla ampumaradalla saa harrastaa vain ja ainoastaan kivääriammuntaa. Hylsyt ym. jätökset huolehdittava pois radalta. Haulikkoammunta on ehdottomasti kiellettyä. Rataa koskevat käyttömääräykset löytyvät ampumakopin seinältä.

15. Mikäli jäsenmaksua tai vuosimetsästysoikeutta ei ole suoritettu kahden viimeisen metsästyskauden aikana säännöllisesti, katsotaan jäsenyys tai oikeus päättyneeksi. Mikäli edellisen metsästyskauden maksu jäänyt epähuomiossa maksamatta, pyydämme suoritusta uuden maksun yhteydessä ilman erillistä huomautusta.

16. Maksaessanne maksuja, pyydämme käyttämään viitenumeroa.

17. Yhdistys toivoo, että jäsenet ottaisivat enemmän osaa yhdistyksen toimintaan, yhdistyksen kokoukset, koirakokeet, ammunnat, riistanhoitotalkoot ym.

18. Peurajahtiin on ilmoittauduttava viimeistään 23.8.2023. Ilmoittautuneille peuraporukan kokous 27.8.2023 klo 18:00 yhdistyksen metsästysmajalla.

19. Hirvijahtiin on ilmoittauduttava viimeistään 17.9.2023

- Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteeri Henri Koivistolle ainoastaan tekstiviestillä 040 5569472

Kysymykset tiedotteesta, sihteerille: p.040-5569472 tai henri.koivisto(at)hotmail.fi

Hyvää jahtivuotta 2023-2024!

Honkajoen Metsästysyhdistys ry